13.04.2017. Sven Jonke – Ivan 14-21
Najpoznatiji stih u Bibliji je Ivan 3,16. Njegova poruka je snažna i jednostavna, a to je da nas Bog ljubi ljubavlju iznad naše mogućnosti shvaćanja. Dokaz Njegove ljubavi jest taj da je dao svog jedinog sina kojeg ima za nas grešnike, da je smrt Njegovog sina Isusa Krista na križu nas oslobodila grijeha i da tko to bude vjerovao bit će spašen i imat će život vječni. Isus nije došao suditi , već spasiti. Jedino pitanje koje se postavlja jest, vjeruješ li ti to ili ne? Reakcija čovjeka na evanđelje jest ta koja će ga spasiti ili osuditi. Ako vjeruješ, spašen si , ako ne, to ti je osuda. Molimo za ljude u ovome svijetu koji još ne vjeruju da im Isus rasvijetli njihovo stanje, da se pokaju i povjeruju u Isusa Krista. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje , već da ima život vječni.