02.03.2017. Emil Hunjadi – Marko 6,1-6
Učitelj koji je potpuno direktan, ne bira zgodnu ili nezgodnu priliku, ne škaklja uši bajkama, ne oslanja se na ljudsku mudrost , već Bozju snagu i silu…