16.08.2020. Sven Jonke – Djela apostolska 1,12-26
Kada gledamo Crkvu Isusa Krista i njezin smisao i svrhu tu na zemlji, pitajmo se da li doista dajemo Duhu Svetome da vodi Svoju Crkvu ili mi ljudi preuzimamo stvari u svoje ruke , donosimo svoje odluke koje se često temelje na običajima, tradicijama itd… Ova knjiga je napisana upravo sa razlogom da nas podsjeća čija je Crkva i tko je onaj tko zapravo donosi odluke i kome pripada sva vlast i sva slava za vječnost.