15.05.2016. Dalibor Vadljević – Matej 11,29-30

Kakav je tvoj teret ? Kakvo je tvoj breme ? Kud se krećeš ? Da li si u zajedništvu ? Da li te Bog ohrabruje ?