6.12.2020. Ivica Horvat – Luka 3,1-17
Krist nas pozivada uronimo u snagu Njegove ljubavi i snagu Duha Svetoga. Krist ne samo da nas je spasio milošću, On nas osposobljava po Duhu Svetome da živimo pobjedonosno, moramo se zakačiti za snagu Duha.