28.06.2020. Damir Špoljarić – 1. Timoteju 6,11-21 Crkva Kristova su ljudi i na tome treba raditi. Crkva treba napredovati, rasti i Bogu služiti.