15.12.2019. Sven Jonke -Nehemija 2,11-20
Kada nas Duh potakne na djelovanje u Božjem kraljevstvu , budite sigurni da će odmah iza toga krenuti neprijateljski napad. Hvala Bogu da pozicija koju nam je Bog dao kao Njegovim slugama, imamo potpuno pravo i od Boga nam dati autoritet oduprijeti se tome neprijatelju.