08.05.2016. Sven Jonke 

2. Timoteju 1,1-8

Pavao piše svoje posljednje pismo Timoteju u kojemu će ga ohrabriti da nastavi vjerno vršiti službu koju mu je Gospodin povjerio. Podsjeća ga na darove koje je Bog svima nama darovao kako bi mogli živjeti pobjedonosan kršćanski život u ovome svijetu. Da li doista i živimo takav život ?