08.12.2016. Sven Jonke – Titu 1,1-4
Pavao tipično počinje svoje poslanice sa pozdravom, predstavljajući se crkvi na Kreti. On je sluga ( doulos- rob) Božji, ali u isto vrijeme Apostol Isusa Krista i to mu daje autoritet da napiše pismo sa uputama , kako, što i zašto. Temelj svega je Isus Krist Spasitelj koji je dao vječni život za nas. Vječni život kršćanina koji je On zamislio da ga proživimo tu dolje na zemlji u punini blagoslova ako ćemo Mu dopustiti da nas blagoslovi. Hoćemo li?