15.01.2017. Sven Jonke – Poslanica Titu 2,13-15
Jedan od dokaza da nas Bog mjenja jest da kroz naš život na zemlji sve više i više čeznemo za dolaskom Isusa Krista. Što Ga bolje upoznajemo , to više naše srce vapi za Njegovim dolaskom. Ali dok ne dodje , naš život bi trebao biti ispunjen Njegovom ljubavi i mi bi trebali rasti u toj ljubavi. Kaže Riječ Božja da smo mi njegov poseban narod baš zbog ljubavi koja je u nama. Ljubite li bližnjega svoga kao samoga sebe? Vidite li i ljubite li ljude na cesti kao što ih Isus vidi i ljubi? Ako ne, molite Ga da vam dadne tu ljubav i On će to radosno i učiniti da se Njegovo ime proslavi.