05.03.2017. Pastor Damir Srnec – Levitski zakonik 24
Božji principi se ne mjenjanju, vječni su. Neka uvijek u našim srcima gori vatra za Krista