30.05.2021. Sven Jonke – Djela apostolska 21
Pavao ima jednu jedinu misao u svojem životu, a to je dovršiti trku koju mu je Bog dao- službu propovijedanja. Duh Sveti Pavla “goni” da ide u Jeruzalem , makar ga tamo očekuju okovi i patnje, i iako na prvi pogled djeluje katastrofa za Pavla.. na kraju svega vidimo da je to doista bila volja Božja za njega i da se Bog proslavio kroz njegov život. I mi ćemo sumnjati , pitati se, analizirati… jedna stvar je stvar je sigurna.. ako nam je srce usmjereno prema Bogu , Bog će sve izvesti na dobro jer nam je tako i obećao, nije li?