21.02.2019. Filip Horvat – Matej 25,14-30
Primili smo “povjereno blago” – što činimo s time? Jesmo li ga zakopali, ili radimo na tome da blago umnožimo ?