16.07.2017. Emil Hunjadi – Marko 6,45-52
Gospodin nas vodi svojim putevima i na svoj način, a ako nismo u Njegovoj Riječi i u zajedništvu s njim i Svetima, slijepoća i grijeh uzimaju sve dobro što je Bog pripravio onima koji ga ljube, našu sadašnjost i budućnost.