21.05.2017. Sven Jonke – Ivan 43-54
Zašto vjerujemo? Temelji li se naša vjera na čudesima i raznim “wau” situacijama ili vjerujemo Bogu i kada ne vidimo i kada ne čujemo i kada ljudski gledajući su šanse nikakve,po pitanju bilo čega. Ovaj činovnik dolazi pred Isusa jedino sa vjerom da Isus može ozdraviti njegovo dijete, on moli, on vjeruje i odlazi bez sumnje u Isusove riječi: “Idi, sin ti je ozdravio”. I doista, sin mu je ozdravio, jer je čovjek vjerovao. Vjerujem da se svatko od nas nalazi u situaciji u kojoj je naša vjera na kušnji. I to je dobro. Ono što Bog traži od nas da mu bezuvjetno vjerujemo i On će se zasigurno proslaviti. Kaže Pismo: ” Tko vjeruje u njega sigurno se neće razočarati”.