Zašto život? – briga za nerođene i njihove majke
Randy Alcorn

Randy Alcorn je istraživač i pisac dvadeset sedam bestselera. Njegova djela koja ne spadaju u fikciju su Paradoks milosti i istine (Grace and Truth Paradox), Princip Davanja (The Treasure Principle), Odgovori na argumente zagovornika abortusa (ProLife Answers to ProChoice Arguments) i Nebo (Heaven). Evo i naslova njegovih romana: Posljednji rok (Deadline), Vlast (Dominion) , Prevara (Deception), Zavjera Ishbane (Ishbane Conspiracy) i dobitnik zlatne medalje Siguran povratak kući (Safely Home). Otac dvije udane kćeri, Karine Franklin i Angele Stump, Randy živi u Greshamu, u državi Oregon, sa svojom ženom Nancy, koja je i njegov najbolji prijatelj. Njih dvoje su ponosni baka i djed četvero unučadi. Randy Alcorn osnivač organizacija Eternal Perspective Ministries, s kojom možete stupiti u kontakt na sljedeće načine: www.epm.org, info@epm.org, 503-668-5200, ili 39085 Pioneer Blvd., Suite 200, Sandy, OR 97055.

Kada počinje ljudski život?
Nema pitanja koje više uznemirava i koje stvara veći razdor od abortusa. Mnogi smatraju da moramo birati između pomaganja ženama i pomaganja djeci. Ova knjiga pokazuje koliko je važno pomoći ženama i djeci. Sažeto i odmjereno, Randy Alcorn daje odgovore na glavna pitanja o abortusu koji se temelje na činjenicama i bude suosjećanje.

Cijena: 50kn