30.01.2020. Denis Košak – Daniel 2 i 9, Matej 26:36-46, Djela Apostolska 12:1-6
Bog od nas traži da mi stanemo taj prvi korak vjere, da se ponizimo i stanemo jedan uz drugoga kao graditelji pred Boga u molitvi, da priznavamo svoje grijehe, ali i grijehe drugih, ne da sudimo druge već da im se Bog smiluje i oprosti njihove grijehe, da zastupamo jedan drugoga ispravno pred Bogom, tada će Bog obilato spustiti svoga Duha Svetog na nas i osnažit će nas kako bi mogli nastaviti graditi zid jedan uz drugoga i biti uvjek spremni na duhovne borbe. Zaklinjem vas braćo, zastupajmo jedan drugoga u molitvi kao što su to radili Danijel i učenici.