24.11.2016. Sven Jonke – 2. Timoteju 4,9-22
Zadnji komad ovog pisma spominje mnoge osobe sa ovakvim ili onakvim pričama. Crkva Isusa Krista sazdana je od ljudi, tebe i mene i svaki od nas ostavit će svoj trag u povijesti. Kakav trag ćemo ostaviti ovisi samo o nama. Bog je za nas napravio sve i čeka da se stavimo u Njegovo dovršeno djelo. Isus je rekao : “Ako, dakle tko želi ići za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi!”. Odluka je na nama…. neka nas Bog sve skupa obilno blagoslovi. Amen