Oswald J. Smith

Kad bi more bilo tinta, cijelo nebo od papira, svaka travka da je pero, a pjesnici ljudstvo cijelo, more bi se isušilo, papir premalen bio, sva bi pera ponestala, a ljubav se Božja ne bi opisala.

Cijena: 30 kn